صفحه اصلی > هزینه های شرکت در کنفرانس
.: هزینه های شرکت در کنفرانس

نکات مهمی که قبل از برآورد هزینه شرکت در کنفرانس لازم به ذکر است : 


نکته
­1 در خصوص جدول شماره یک : 
پژوهشگرانی که بصورت حضوری ثبت نام میکنند توجه فرمایند که به ازای هر تعداد مقاله و با هر تعداد نویسنده ، فقط هزینه یک نویسنده را پرداخت نمایند.
 
( توضیح اینکه : دبیرخانه و کمیته علمی و اجرایی کنفرانس ، گواهی پذیرش مقاله و گواهی حضور در کنفرانس را به تعداد نویسندگان صادر خواهد کرد و به همراه یک پکیج ، به نویسنده مسئول تحویل مینماید)
 

نکته 2 در خصوص جدول شماره دو
 :
پژوهشگرانی که بصورت غیرحضوری ثبت نام میکنند به ازای 3 مقاله اول با هر تعداد نویسنده ، فقط هزینه یک نویسنده را پرداخت نمایند ، و در صورتیکه تعداد مقالات بیش از سه عدد باشد مطابق جدول مربوطه هزینه ها اعمال میگردد.
 
( توضیح اینکه : دبیرخانه و کمیته علمی و اجرایی کنفرانس ، گواهی پذیرش
 در کنفرانس را - بدون ذکر کلمه غیر حضوری - به تعداد نویسندگان صادر کرده و به همراه یک پکیج به آدرس که در پنل کاربری ثبت شده است، ارسال مینماید. ضمنا برای این دسته از افراد گواهی بین المللی تنها به نام نویسنده دارای پنل صادر میگردد و در صورت درخواست گواهی اضافه ، هزینه آن مطابق جدول شماره دو محاسبه میگردد)

 
نکته 3 :
 
پژوهشگران دقت کنند تا زمان اعلام نهایی نتایج داوری مقالات ، هیچگونه هزینه ای واریز نکنند ، و درصورتیکه چند مقاله ارسال نموده اند تا اعلام نتایج کلیه مقالات خود صبر کنند و سپس با برآورد نهایی مبالغ ، بصورت یکباره اقدام به واریز وجه نمایند.
 

نکته 4 :
 
پس از انتخاب خدمات و برآورد نهایی هزینه ها ، در زمانی که از سوی دبیرخانه کنفرانس اعلام میگردد ، هزینه شرکت در کنفرانس را میبایست  بصورت آنلاین و یا به شماره کارت
0191-0585-0612-6221به نام همایشگران مهراشراق واریز گردد.

پس از پرداخت هزينه، بايستي تصویر فيش واريزي را در قسمت ارسال فیش سامانه کاربری بارگذاری نمائید.

و یا با درج نام و مشخصات خود به شماره فکس 32547936-026 ارسال نمایید.


 

جدول شماره یک : 


 

جدول شماره دو : 
جدول شماره سه :