صفحه اصلی > مخاطبان کنفرانس
.: مخاطبان کنفرانس

اساتید و هیئت علمی دانشگاهها

مشاوران و مدرسان مدیریت و حسابداری

پژوهشگران و صاحب نظران رشته مدیریت و حسابداری

دانشجویان کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت و حسابداری

سایر افراد علاقمند به کسب ارتقای دانش مدیریت و حسابداری