اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعطای تندیس

به شرکت کنندگان کنفرانس ، تندیس کنفرانس جهت یادبود ارائه خواهد شد.
بازگشت1396/09/26
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !